การตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียเเบบ AS

การดูแลและตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย

เป็นระบบบำบัดน้ำเสียชนิดตะกอนเร่ง Activated Sludge

 

 

 

 

 

 

 

150 m3/day   /  บ่อเกรอะ 2 บ่อ   /  บ่อเติมอากาศ มีจำนวน 4 ชุด / บ่อตกตะกอนจำนวน 2 บ่อ

                     / ติดตะเเกรงดักขยะ /    MLVSS = 3,000 mg/l      /

                                                  /    SV30 = 200 – 300 ml       /