ระบบเติมอากาศในบ่อบำบัดน้ำเสีย

ระบบเติมอากาศในบ่อบำบัดน้ำเสีย

การเติมอากาศแบบ เวนจูรี่ Ventury

หลักการทำงาน

การเติมอากาศแบบ เวนจูรี่ Ventury เป็นหัวใจสำคัญของระบบบำบัดน้ำเสีย เพราะหากระบบบำบัดขาดออกซิเจน จุลินทรีย์ในระบบก็ไม่สามารถทำงานได้เพราะค่าออกซิเจนที่ละลายลงไปในน้ำต่ำ

การเติมอากาศแบบเวนจูรี่ เป็นระบบที่มีประสิทธิภาพสูงซึ่งเหมาะจะใช้ในระบบบำบัดน้ำเสียโรงงานอุตสาหกรรม สามารถติดตั้งได้หลายลักษณะ เช่น ติดตั้งใต้น้ำ , ติดตั้งแบบทุ่นลอย การเติมอากาศแบบเวนจูรี่ทำงานโดยอาศัยเครื่องสูบน้ำฉีดน้ำผ่านหัวพ่นเวนจูรี่ที่มีรูปร่างเป็นคอคอด เพื่อเพิ่มความเร็วของน้ำจนกระทั่งเกิดแรงดูดอากาศมาผสมกับน้ำ


การเติมอากาศในบ่อบำบัดน้ำเสียชนิดติดตั้งใต้น้ำ

เหมาะสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องการลดเสียงดังที่เกิดจากการเติมอากาศ การติดตั้งตามรูปภาพที่ 1

 

 

รูปที่ 1 การเติมอากาศแบบ เวนจูรี่ ชนิดติดตั้งใต้น้ำ

 

 

 

ระบบเติมอากาศแบบเวนจูรี่ชนิดติดตั้งภายนอก

เหมาะสำหรับบ่อเติมอากาศวางอยู่บนพื้นดิน ข้อดีของระบบน้ำคือสามารถดูแลรักษาได้ง่าย เนื่องจากอุปกรณ์อยู่ภายนอกทั้งหมด

 

ภาพที่ 2 การเติมอากาศแบบติดตั้งภายนอกถัง

การเติมอากาศแบบติดตั้งกับทุ่นลอย

เหมาะสำหรับติดตั้งกับบ่อบำบัดน้ำเสียแบบเปิดหรือติดตั้งกับบ่อบำบัดน้ำเสียขนาดใหญ่

ภาพที่ 3 การเติมอากาศแบบทุ่นลอย

1.การเลื่อกใช้เครื่องเติมอากาศให้เหมาะสมกับระบบบำบัดน้ำเสีย

สภาพการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย จะมีค่าความต้องการออกซิเจนแตกต่างกันขึ้นอยู่กับอัตราการไหล่และปริมาณสารอินทรีย์ที่อยู่ในระบบบำบัดน้ำเสีย เครื่องเติมอากาศทำหน้าที่สำคัญสองอย่างคือ 1. ทำหน้าที่ในการเติมออกซิเจนลงไปในบ่อบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 2. ทำหน้าที่ในการกวนน้ำเพื่อกระจายออกซิเจนให้ไปทั่วถึงบ่อเติมอากาศไม่ให้เกิด Dead zone ระบบการเติมอากาศแบบ เวนจูรี่ มีขนาดเล็กง่ายต่อการติดตั้งและบำรุงรักษาโดยเฉพาะสำหรับน้ำเสียที่ไม่มีเศษขยะหรือของแข็งขนาดใหญ่ เพราะเศษขยะเหล่านั้นจะไปติดที่ใบพัดได้จะทำให้มอเตอร์ขึ้น Overload  ได้

การเติมอากาศแบบเวนจูรี่เมื่อเทียบกับแบบอื่น

 

ชนิดของระบบ

ดัชนีการใช้พลังงาน (kg O2 / kWh)

1

ระบบเติมอากาศแบบเวนจูรี่

1.2 - 2.5

2

ระบบเติมอากาศแบบใช้ใบพัดหมุน

1.4 – 2.0

3

ระบบเติมอากาศแบบใช้การพ่นฟองอากาศ

0.6 – 2. 

การติดตั้งเครื่องเติมอากาศใต้น้ำ

ระบบเติมอากาศแบบนี้ออกแบบให้มีการเติมอากาศพร้อมกับมีการกวนน้ำเสียให้เข้ากันทำให้ประสิทธิภาพการเติมอากาศมากขึ้น 30 เปอร์เซ็นเมื่อเทียบกับการเติมอากาศด้วยหัวจ่ายอากาศ

ภาพที่ 4 การเติมอากาศด้วย Ejecter

 

ตารางการเปรียบเทียนการเติมอากาศชนิดต่างๆในระบบบำบัดน้ำเสีย


ชนิดของระบบ

ลักษณะของระบบ

ติดตั้งใต้น้ำ

1.  ประกอบด้วยเครื่องสูบน้ำและหัวพ่นน้ำติดตั้งอยู่ใต้น้ำภายในบ่อเติมอากาศ

 2.    เหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องลดเสียงดังติดตั้งภายนอก

 1. ประกอบด้วยเครื่องสูบน้ำและหัวพ่นนน้ำอยู่ภายนอกถัง

 2. ปรับแต่งและบำรุงรักษาได้ง่าย

3. เหมาะสำหรับติดตั้งในถังเติมอากาศชนิดลอยอยู่บนพื้นดิน 

ติดตั้งแบบทุ่นลอย

1 .ประกอบด้วยเครื่องสูบน้ำและหัวพ่นนน้ำอยู่กับทุ่นลอย

2. สามารถเปลี่ยนตำแหน่งในการติดตั้งได้ง่าย

3. เหมาะสำหรับติดตั้งในบ่อบำบัดน้ำเสียขนาดใหญ่