การเลือกใช้ระบบบำบัดน้ำเสีย


การเลือกใช้ระบบบำบัดน้ำเสีย
1.บ่อหมัก / บ่อบำบัดน้ำเสียเเบบไม่ใช้ออกซิเจน
- เหมาะก ับโรงงานที่มีพื้นที่มากและที่ดินถูก
- ต้องการประหยัดค่าใช้จ่าย
- ใช้เป็นระบบ  Pretreatment
- ใช้เป็นระบบบ ําบัดสล ัดจ์


น้ำเสีย , ตะกอนส่วนเกิน     บ่อหมัก   บ่อบำบัดเเบบใช้ออกซิเจน  น้ำทิ้งสุดท้าย

ข้อดีของบ่อบำบัดน้ำเสียชนืดนี้
- ลงทุนอุปกรณ์ต่ำ ไม่เปลื่องพลังงาน
- ทนทานไม่จุกจิก
- ควบคุมง่าย
- รับน้ำเสียที่มีตะกอนเเขวงลอยได้ดี
- รับน้ำเสียที่มีไขมันเเละน้ำมันได้ดีโดยไม่ล้มเหลว
- บ่อหมักใช้เป็นระบบบำบัดสลัสด์ได้

ข้อเสียของระบบบำบัดชนิดนี้

- ใช้พื้นที่มาก
- น้ำทิ้งยังมีค่าสารอินทรีย์สูงกว่าระบบที่ใช้ออกซิเจนเช่นระบบ เอเอส
-  บ่อออกซิเดชั่นอาจมีสาหร่ายสีเขียวออกมา
- บ่อหมักสร้างกลิ่นได้โดยเกิดจากเเบคทีเลียไม่ใช้ออกซิเจนผลิด ก๊าซ H2S

ประเภทของบ่อบำบัดน้ำเสีย
บ่อหลัก
 - บ่อ เเอโรบิก (Aerobic Pond) เลี้ยงสาหร่าย
 - บ่อ ออกซิเดชั่น (Facultative Oxidation Pond)
 - บ่อหมักเเบบไม่ใช้อากาศ (Anarobic Pond)
บ่อรอง
 - บ่อกรด Acid pond เป็นบ่อหมักที่มี พีเอส ต่ำ
 - บ่อบ่ม (Maturation Pond)
 - บ่อขัดเเต่ง (Polishing Pond)

บ่อ ออกซิเดชั่น
บ่อออกซิเดชั่น , บ่อผึ่ง  , บ่อเขียว = บ่อกลางเเจ้งที่มีระยะเวลากักเก็บสูง
มีการบำบัดเเบบใช้ออกซิเจนเเละไม่ใช้ออกซิเจนทำให้มี ซื่อ ว่า Facultative Oxidation Pond
ตอนบนจะมีสาหร่ายสีเขียวเเละเเบคทีเรียเเบบใช้ออกซิเจนอยู่
ก้นบ่อจะมีเเบคทีเรียเเบบไม่ใช้ออกซิเจนอยู่
เเบคทีเรีย Facutative จะอยู่ทั้งที่มีเเละไม่มีออกซิเจน 
Visitors: 261,827