การเลือกปั๊มสูบน้ำ

การประหยัดพลังงานในระบบปั๊มน้ำ - เลือกปั๊มให้เหมาะสม

สาเหตุของการใช้พลังงานเกินควร มาจากการออกแบบและติดตั้งใช้งาน

-Over design ออกแบบเผื่อมากเกินไป ต้องหรี่วาล์ว bypass
- Old inefficiency pumps ปั๊มเก่ามาก ประสิทธิภาพต่ำ
- Improper layout ติดตั้งไม่เหมาะสม ท่อเล็ก ยาวมาก ฯลฯ

การประหยัดพลังงานในระบบปั๊มน้ำ - เลือกปั๊มให้เหมาะสม
1.เลือกปั๊มน้ำให้ Duty point อยู่ในช่วงประสิทธิภาพสูงสุด (BEP)

2.หากการใช้น้ำ (load profile)แปรผันมาก ให้พิจารณาใช้ระบบปั๊มน้ำชนิดปรับรอบได้ หรือใช้ Booster package.

3. เลือกใช้ท่อขนาดที่เหมาะสม (Flow velocity 1.5-2.5 m/s)
4.หลีกเลี่ยงการเกิดช่องอากาศ (air pocket) ที่ท่อทางดูด
5. ควรมีท่อทางดูดให้สั้นที่สุด ข้อต่อน้อยที่สุด
6.หลีกเลี่ยงการมีข้องอ ข้อลด สามทาง มากเกินความจำเป็น

7. อย่าใช้งานเครื่องสูบน้ำที่เลยจุด BEP ไปทางขวามากจนตก curve
เพราะอัตราการไหล และ NPSH จะมีค่าสูงขึ้นมาก เสี่ยงต่อการเกิด
cavitations
8. อย่าใช้งานเครื่องสูบน้ำที่ใกล้จุด Shut off Head มาก เพราะอัตราการไหลจะน้อยมากจนอุณหภูมิน้ำสูงขึ้น แรงดันน้ำสูงขึ้นเป็นอันตราย และ
ยังเป็นจุดที่เครื่องสูบน้ำมีค่าประสิทธิภาพต่ำอีกด้วย

9 ควรให้มอเตอร์ทำงานที่ 60-100% ของภาระเต็มพิกัด เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด

10. การใช้งาน ที่ภาระต่ำกว่า 50% ประสิทธิภาพมอเตอร์จะลดลงอย่างมาก.

11.พบว่ามอเตอร์ 1 ใน 3 ในการใช้งานจริง มีขนาดใหญ่กว่าที่ต้องการ (oversize) และทำงานด้วยภาระต่ำกว่า 50 % ของภาระเต็มพิกัด.

12.มอเตอร์ขนาดใหญ่กว่าที่ต้องการ ไม่เพียงทำงานประสิทธิภาพต่ำ ยังมีราคาสูงกว่าที่ควรเป็น และยังทำให้ power factor ลดลง ค่าไฟเพิ่มขึ้นอีกด้วย

หลักการในการเลือก pump ใด้ดูจากรายละเอียด pump curve ดังรูป

Rated region (see Figure 1): API 610 recommends that the rated flow is located between 80% - 110% of
BEP.
Preferred operating region (see Figure 1): API 610 states that the preferred operating region should be
between 70% - 120% of the BEP.
To understand this further we need to understand the difference between an “Operating” point and a “Rated”
point.

 

Visitors: 263,005