สารเคมีสำหรับระบบบำบัดน้ำเสีย

ขายสารเคมีสำหรับระบบบำบัดน้ำเสีย
An Polymer ราคา กิโลละ 125 บาท มีกระสอบละ 25 Kg
PAC = กระสอบละ 500 บาท กระสอบละ 20 กิโลกรัม
โซดาไฟ (NaOH) = 1 เเกลลอน มี 25 Kg 350 บาท
ปูนขาว = กิโลละ 8 บาท

Visitors: 191,027