ตะเเกรงดักขยะชนิดระเอียด (Static Screen)

 

หลักการทำงาน

 

เครื่องดัก ขยะที่ใช้งานง่ายสะดวกไม่มีระบบกลไกเคลื่อนไหวในการใช้ งาน น้ำเสียที่เข้ามาจะถูกส่งเข้าสู่รางรับน้ำด้านบนเครื่องดักขยะและไหลแบบ gravity ลงมาสู่ตะแกรงรองรับด้านล่าง ซึ่งตะแกรงมีช่องห่างหลายขนาด เช่น 0.5, 0.75, 1.0, 2.0, 3.0 mm. ลักษณะของตะแกรงเป็นตะแกรงทรงโค้งเอียงตามแนวดิ่ง ซี่ตะแกรงมีลักษณะทรงลิ่ม เพื่อไม่ให้เกิดการอุดตันซึ่งสามารถปรับองศาเพื่อให้ตะกอนที่แยกออกมา สะสมอยู่บนตะแกรงมากน้อยแตกต่างกันตามความต้องการ

ลักษณะการใช้งาน
-น้ำเสียจากฟาร์มเลี้ยงสัตว์
-โรงงานกระดาษ,โรงงานอาหาร
-น้ำเสียชุมชน
-น้ำเพื่อการผลิตประปา
-น้ำเพื่อขบวนการผลิตน้ำตาล
-น้ำเสียจากโรงซักรีด
- โรงงานผลิตเกี่ยวกับสารเคมี

จุดเด่นผลิตภัณฑ์
- ลงทุนค่อนข้างน้อย
- การบำรุงรักษาต่ำ
- ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเดินระบบ

 

Visitors: 264,671