ระบบกำจัดไขมัน DAF (Dissolve Air Flotation)

D.A.F. ( Dissolved Air Floatation)

ปัจจุบัน โรงงานอุตสาหกรรมได้ปล่อยน้ำเสียประเภทต่างๆ ออกมามากมาย หนึ่งในนั้นมีน้ำเสียประเภทน้ำมัน ไขมัน และสีต่างๆที่ยากแก่การตกตะกอน ดังนั้นก่อนที่จะนำน้ำเสียเหล่านี้ไปบำบัดขั้นต่อไปหรือปล่อยออกสู่ธรรมชาติ จึงต้องมีการแยกตะกอนออกจากน้ำเสีย และการที่จะแยกตะกอนที่มีแนวโน้มจะลอยขึ้นสู่ผิวน้ำนั้น ผู้วิจัยได้ศึกษากระบวนการ Flotation กระบวนการนี้คือการแยกตะกอนออกจากระบบ โดยการทำให้ตะกอนต่างๆ ในน้ำเสียลอยขึ้นสู่บริเวณชั้นบนของผิวน้ำ และระบบที่นิยมใช้กันมากที่สุดคือระบบ DAF (Dissolved-air flotation) ซึ่งระบบ DAF เป็นระบบที่ใช้ในการแยกสถานะของสสารจากน้ำ ด้วยวิธีการละลายอากาศเข้าไปในน้ำ จึงได้มีการออกแบบและสร้างอุปกรณ์และเครื่องต้นแบบซึ่งมีชิ้นส่วนอยู่ 2 ส่วนหลักๆที่สำคัญได้แก่ถังความดัน และถังลอยตะกอน ปริมาตรน้ำเสียที่ใช้ในการทดสอบประมาณ 20 ลิตร อัตราการไหลของน้ำเสียที่ไหลเข้าสู่ถังลอยตะกอนอยู่ที่ประมาณ 2.85 ลิตรต่อนาที โดยใช้ความดันคงที่ที่ 4 , 5 และ 6 บาร์ ควบคุมการไหลด้วย Feed valve จากผลการทดลองฟองอากาศที่ได้มีขนาดเล็ก การเปลี่ยนความดันอากาศจึงมีส่วนเกี่ยวข้องกับการลอยของตะกอน แต่ไม่มากนัก การทดลองสามารถแยกน้ำมันและสีฝุ่นที่นำมาผสมรวมกันได้อย่างชัดเจน ซึ่งสังเกตได้จากตะกอนที่ลอยอยู่ที่ผิวน้ำ สีของน้ำที่ผ่านการบำบัดออกมามีความใสมากขึ้น ประสิทธิภาพของการบำบัดน้ำเสียประเภทไขมัน น้ำมัน ด้วยระบบนี้อยู่ที่ 80-90 เปอร์เซ็นต์

ใน ระบบบำบัดน้ำเสียในขั้นต้นนั้น การแยกไขมันจำเป็นอย่างยิ่งต่อ ระบบบำบัดน้ำเสีย เพราะไขมันนั้น เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ ค่า BOD ของน้ำเสีย เพิ่มปริมาณสูงขึ้น ไขมันส่วนใหญ่ที่มากับน้ำเสียประมาณ 70% นั้นจะอยู่ในรูปของ Emulsion หรือไขมันที่สามารถละลายในน้ำได้ แต่เมื่อผ่านไประยะหนึ่งจึงจะคืนสภาพกลับมาเป็นไขมันอีกครั้ง จึงจำที่จะต้องมีการกักเก็บน้ำเสียนั้นไว้ เพื่อให้ไขมันคืนสภาพแล้วจึงทำการแยกออกจากน้ำ ก่อนที่จะปล่อยน้ำเสียไปบำบัดอีกครั้ง

ระบบ Dissolved air floatation system หรือระบบ DAF คือ ระบบแยกไขมันออกจากน้ำ โดยใช้สารเคมี จำพวก พอลิเมอร์ โซเดียมไฮดรอกไซด์ ร่วมกับ อากาศ เพื่อเร่งไขมันให้จับตัวเป็นก้อนและลอยอยู่เหนือน้ำ แล้วจึงทำการ กักเก็บไขมันเหล่านั้น ซึ่งระบบ DAF นั้นมีข้อดีในเรื่องของประสิทธิภาพในการดักจับไขมันได้ในปริมาณมาก แต่ค่าใช้จ่ายในการทำงานของระบบค่อนข้างสูงในเรื่องของสารเคมี ถ้าปริมาณไขมันที่มาจากน้ำไม่มาก ควรใช้ เวลาในการกักเก็บน้ำเสียในเวลาที่มากขึ้นแทนการใช้ระบบนี้ ระบบ DAF นี้ เหมาะสำหรับบำบัดน้ำเสียที่มีปริมาณไขมันสูง เช่น โรงงานปิโตรเคมี โรงงานผลิตแก๊สธรรมชาติ โรงกลั่นน้ำมัน หรือ โรงงานกระดาษ เป็นต้น

ความก้าวหน้าและประโยชน์ของการละลายด้วยอากาศให้ลอยตัวก่อนการบำบัด

DAF มีประโยชน์อย่างกว้างขวางสำหรับการขจัดสิ่งเจือปนออกและการนำกลับมาใช้ใหม่ โดยผลิตภัณจากน้ำเสียและกระบวนการอุตสาหกรรมไหลเวียนอื่นๆ 
และถูกใช้ เพื่อเตรียมก่อนการบำบัดน้ำทิ้ง-การคืนสู่สภาพเดิมของวัตถุและให้ความเข้ม ข้นของของแข็งที่อัดแน่นทางชีวะในรูปอุตสาหกรรมจากกระบวนการผลิตอาหารให้ กลายเป็นของ
เหลวมากไปเป็นไขมันชนิดหนึ่งคือ petrochemical ความสำคัญคือเทคโนโลยีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของเหลวประเภทน้ำมัน-ไขมัน,ทำ ให้เกิดฟองน้ำขุ่นขาว(เป็นฟองคล้ายฟองจากน้ำทะเล) และมีระบบแปลงกวาดแบบอัตโนมัต จึงมำให้การกำจัดไขมันมีประสิทธิภาพสูงได้ถึง90%

Visitors: 263,008