ระบบบำบัดน้ำเสียเเบบสระเติมอากาศ(Aeration Lagoon)

บ่อหรือสระเติมอากาศ (Aerated Lagoon)

บ่อ หรือสระเติมอากาศ อาจถือเป็นกระบวนการเอเอสแบบไม่มีการหมุนเวียนสลัดจ์ ระบบบำบัดน้ำเสียแบบนี้มักเป็นบ่อดินขนาดใหญ่ที่มีเวลากักน้ำหลายวัน มีการเติมอากาศด้วยเครื่องเติมอากาศแบบลอยน้ำแต่ไม่มีถังตกตะกอน ด้วยเหตุนี้น้ำทิ้งจึงมีจุลชีพติดออกไปด้วย ทำให้ประสิทธิภาพของระบบต่ำกว่ากระบวนการเอเอสแบบอื่นๆ และเนื่องจากระบบไม่มีการหมุนเวียนสลัดจ์ ความเข้มข้นของ MLSS ในบ่อเติมอากาศจึงมีระดับต่ำกว่าระบบอื่นๆ (น้อยกว่า 1,000 มก./ล.)

ข้อดีของระบบ บ่อเติมอากาศ คือ

 

การลงทุนก่อสร้างต่ำ ประสิทธิภาพของระบบสูงสามารถรับการเพิ่มขึ้นของสารอินทรีย์ได้สูง (Shock load)

 

มีการตะกอนและกลิ่นเหม็นเกิดขึ้นน้อย การดำเนินงานและบำรุงรักษาง่ายสามารถบำบัดน้ำเสียได้ทั้งชุมชนและน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม

 

 

 

ข้อเสียของบ่อเติมอากาศคือ

 

มีค่าใช้จ่ายในส่วนของกระแสไฟฟ้าสำหรับเครื่องเติมอากาศสูง และค่าบำรุงรักษาเครื่องเติมอากาศสูง เเละต้องการใช้พื้นที่สูงเกรณ์การออกแบบ Aeration lagoon 

 

 

Visitors: 263,005